Mama Internationals Blog

Jaarverslag 2018

05-04-2019

In het jaarverslag van 2017 kondigden wij aan dat Mama International in het eerst kwartaal van 2019 zou stoppen met de activiteiten in Tanzania. In november 2018 hebben we jullie hieraan herinnerd, en daarop kregen we vele “hartverwarmende reacties”, zoals dat heet.

FTK heeft besloten ons werk met single mothers voort te zetten, ook in de nieuwe dorpen waarover het project zich uitbreidt onder de naam: M.I. Tanzania!

De nieuwjaarsgroet die de donateurs van ons ontvingen was een breuk met de traditie: geen schildering van Salambo. De voorraad kaarten was op. Gerbert zorgde voor een passende foto, waar we blij mee waren!

Single Mothers

In 2018 hebben nog 44 moeders een toelage ontvangen.

Via Dr. Harry Mwerinde kregen 14 moeders hun bedrag voor het tweede jaar uitgekeerd (250 euro)

Via Gerbert kregen in totaal 30 vrouwen in het FTK-gebied een bedrag. Voor 16 vrouwen was dat de tweede toelage (60 euro) voor 8 vrouwen de derde (40 euro). Op verzoek van Gerbert hebben we nog 6 vrouwen een eerste toelage verstrekt (120 euro), zonder garant te staan voor een vervolg.

N.B. de bedragen in het FTK-gebied worden door FTK verdubbeld.

Sifa en Stella die de verschillende groepen vrouwen begeleiden, hebben een kleiner bedrag ontvangen, omdat het aantal moeders met wie contact werd onderhouden is afgenomen.

Stella deed ons een verzoek voor financiering van een omheining rondom haar plot. We zijn haar daarin voor een gedeelte tegemoet gekomen.

Studenten

Sosthenes stuurde ons in februari zijn certificaat toe van de Masters opleiding planning en management, die hij in 2017 had afgerond. Hij werkt nog bij Wild Life Protection, maar zoekt beter betaald werk. Hij is op 14 juli getrouwd (hij nodigde ons uit voor de plechtigheid). In december heeft hij een dochter gekregen. We hopen hem op onze reis naar Tanzania in maart te kunnen ontmoeten. Omdat hij vaak in “the bush” verblijft is dat nog onzeker.

In 2018 hebben 9 studenten hun studie aan universiteit of beroepsopleiding afgerond. 4 studenten hebben in 2018 hun laatste toelage gekregen. Ze zullen in 2019 afstuderen.

De vrouw die samen met M.I. de medische studie van John Robert heeft bekostigd, is aanwezig geweest bij zijn afstuderen. John Robert hoopt een internship bij KCMC in Moshi te krijgen.

Verschillende verzoeken om verdere studies te bekostigen, hebben we (uiteraard) afgewezen. Gerbert dringt er bovendien op aan dat de afgestudeerden eerst gaan werken.

Afronding

In maart 2019 gaan Bep, Douwe en ondergetekende ( uiteraard op eigen kosten) naar Tanzania. Gerbert zorgt voor een programma, zodat we zoveel mogelijk van alles wat we in de loop van de jaren hebben ondernomen, meegemaakt hebben, in dit gebied nog eens kunnen bezien.

Douwe en ik besluiten ons bezoek met twee dagen in Dar es Salaam. Daar zijn we de gasten van Emmanuel en Lucy, beiden ondersteund door M.I. Emmanuel is farmaceut en onderzoeker en Lucy docent Engels aan een middelbare school.

Onze zoon Joris gaat ook mee. Hij combineert het bezoek met zijn huidige werkzaamheden, waarvoor hij een paar keer per jaar in Tanzania is.

Van dit bezoek ontvangen jullie uiteraard een verslagje!

Voor nu en voor alles: bedankt, en tot later!

Anthe de Vries-Kopmels

secretaris Stichting Mama International

Terug naar boven